Ztracené finance z důchodového spoření: Vyzvedněte si své peníze, než skončí v rukou státu

Ztracené finance z důchodového spoření: Vyzvedněte si své peníze, než skončí v rukou státu

Na účtech finanční správy leží stále nepřevzatých 4,6 milionu korun. Tyto finance náleží lidem, kteří mezi lety 2013 až 2016 vložili své úspory do tzv. II. pilíře důchodového spoření, avšak dosud si je nepřišli vyzvednout. Finanční správa vyzývá vlastníky těchto prostředků, aby si o své peníze co nejdříve zažádali, neboť na konci roku se ztratí ve prospěch státní pokladny.

II. pilíř důchodového spoření byl uzavřen již v roce 2016. Tento druh spoření nebyl příliš oblíbený a během jeho existence se do něj zapojilo pouze kolem 85 tisíc občanů České republiky. Po jeho zrušení byly nevyzvednuté finanční prostředky přeneseny na účet finanční správy, která je postupně vrací jejich majitelům. Avšak i přes tyto kroky zůstává na účtech finanční správy stále více než 4,6 milionu korun.

Pokud se vlastníci těchto peněz nepřihlásí, propadnou státu na konci letošního roku.

K lednu 2023 je zaznamenáno 1 019 účastníků důchodového spoření, kteří dosud nepožádali o vyplacení svých finančních prostředků. Z tohoto počtu je 490 účastníků, kteří mají nárok na vrácení finančních prostředků vyšších než 100 korun. Celková částka nespotřebovaných finančních prostředků převyšujících 100 korun činí 4 601 069 korun,“ uvádí Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Podle Křehlové je počet lidí, kteří si nepřišli pro své peníze, stále vysoký, a to i přesto, že byli o této možnosti vyplacení informováni jak penzijními společnostmi, tak finančními úřady. V průběhu minulého roku si pouze 112 účastníků zažádalo o návrat finančních prostředků, a to v celkové výši 1 526 240 korun.

„Finanční správa bude nadále během tohoto roku veřejnost informovat prostřednictvím tiskových zpráv a sociálních médií,“ dodává Křehlová. Výplata nepřevzatých prostředků bude ukončena v prosinci.

Podle Křehlové osoba oprávněná k žádosti o vrácení přeplatku obdrží informace od místně příslušného správce daně, který se řídí místem pobytu žadatele. Tyto nepřevzaté prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být vyplaceny pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u finančního úřadu v místě bydliště.

Správce daně má povinnost vrátit přeplatek poplatníkovi do 30 dnů od podání žádosti. Pro vyplnění žádosti mohou poplatníci využít webovou aplikaci. V případě, že si o peníze z důchodového spoření chtějí zažádat dědicové, je to samozřejmě také možné.

„Postup při vrácení přeplatku se v zásadě neliší od způsobu, jakým by žádost podal samotný účastník důchodového spoření za svého života, pouze se samozřejmě mění osoba, která je oprávněna o žádost požádat,“ upřesňuje Křehlová.

Pokud řízení týkající se pozůstalosti dosud neskončilo, může správce daně o vrácení přeplatku požádat osobu spravující pozůstalost, což je třeba nahlásit finančnímu úřadu. A pokud už bylo řízení o pozůstalosti uzavřeno, může o vrácení nepřevzatého přeplatku požádat dědic. V případě, že je dědiců více, je nutné, aby o vrácení přeplatku zažádal zmocněnec, který jedná jménem všech dědiců. Detailní pokyny k postupu poskytnou úředníci finanční správy.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně vyplácení zapomenutých prostředků, postupu žádosti, či potřebujete konkrétní informace, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu pro vás a rádi vám poskytneme potřebnou asistenci. Vaše finanční jistota je pro nás prioritou, a proto se snažíme zajistit, aby žádné peníze nezůstaly opomenuty.

Za OMAP Finanční skupinu, a.s.

Martin 

Pokud se Vám článek líbil, sdílejte ho se svými přáteli:

Kam dál?

Podobné články
Jsme u konce. Tohle jsou všechny novinky, které pro vás máme.
Nejnovější články

Máte otázky?

Kontakt

Máte otázky? Ptejte se.