Pojištění firemního majetku

Srovnání nabídek celého trhu? Samozřejmost.

Pojištění všech součástí Vašeho podnikání

Jednoduše a rychle Vám srovnáme nabídky všech pojišťoven.

Abyste plně ochránili svoje podnikání a jeho součásti, je tady pojištění majetku. Zajistíme ochranu vašeho vozového parku, strojů nebo nemovitostí.

To vše rychle a jednoduše, s krytím pro ty nejrizikovější situace, které vás nejvíce znepokojují. A pro naše klienty máme připravenou řadu zajímavých slev!

Pojištění se může vztahovat na:

Srovnání nabídek všech pojišťoven na trhu.

Pohlídáme výročí pojistky a zkontrolujeme, že máte stále nejlepší cenu.

Ve spolupráci s EUCS Vám pomůžeme s vyřízením plnění pojistné události.

Pojištění nemovitosti pro podnikání

Budovy, ostatní stavby a jednotky stavební úpravy v pronajatých prostorách.

Skla, jako rozšíření pojištění nemovitostí:

Okna, výlohy včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií apod., skleněné stavební součásti, vitríny, světelné reklamy

Movité předměty

Vybavení firmy, nábytek a zařizovací předměty, zásoby materiálu, zboží, nedokončená výroba, věci vypůjčené nebo pronajaté, např. na leasing, dokumentace, software.

Finanční prostředky – peníze, platební karty, kolky, stravenky apod., cenné předměty – drahé kovy, drahokamy apod., věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty.

Flotilové pojištění vozidel

Nezbytná ochrana pro vaše firemní vozidla. Flotilové pojištění vozidel je klíčovou součástí ochrany majetku každé firmy. Navrhneme komplexní řešení, které zahrnuje nejen povinné ručení, ale i havarijní pojištění a širokou škálu připojištění pro maximální ochranu vašich vozidel.

  • Povinné ručení – základní krytí pro všechna vozidla, které chrání před finančními nároky třetích osob v případě škody způsobené Vašimi vozidly.
  • Havarijní pojištění – volitelné krytí, které pokrývá škody na Vašich vozidlech způsobené nehodou, vandalismem, přírodními živly a dalšími riziky.
  • Připojištění – možnost rozšíření ochrany o další rizika, jako jsou krádeže, právní ochrana, asistenční služby a mnoho dalších.

Odpovědnost za újmu

Krytí odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám během provozu vaší firmy. A to včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání.

  • vyplývající z vlastnictví nemovitosti
  • na odložených věcech zaměstnanců nebo zákazníků
  • na věcech převzatých a užívaných
  • náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Pojištění zisku a stálých nákladů podniku při přerušení provozu

Pojištění zisku a stálých nákladů podniku při přerušení provozu poskytuje finanční ochranu v případě, že vaše podnikání musí dočasně zastavit nebo omezit svou činnost kvůli nepředvídaným událostem, jako jsou přírodní katastrofy, požáry, povodně, vandalismus nebo jiné mimořádné situace. Toto pojištění pomáhá pokrýt ztrátu zisku a pokračující stálé náklady, jako jsou platy zaměstnanců, nájemné, úvěry a další nezbytné výdaje, které podnik musí nadále platit, i když není schopen generovat příjmy.

Jak budeme spolupracovat?

Vyplňte základní údaje a porovnejte si nabídky.

Vyberte si nabídku, která Vám vyhovuje.

Zkontrolujte své údaje a potvrďte objednávku.

Svoje pojištění najdete v emailové schránce.

Vyplňte základní údaje a porovnejte si nabídky.

Vyberte si nabídku, která Vám vyhovuje.

Zkontrolujte své údaje a potvrďte objednávku

Svoje pojištění najdete v emailové schránce

Spočítejte si své pojištění online

Během pár minut si srovnáte nabídky všech pojišťoven a vše na jednom místě.

Kontakt

Máte otázky? Ptejte se.