Paušální daň 2023

Paušální daň 2023

Od roku 2021 mají podnikatelé v České republice možnost vstoupit do režimu tzv. paušální daně. Ta umožňuje platit měsíčně jednotnou částku, která v sobě již zahrnuje splátku daně, sociálního i zdravotního pojištění. Tato platba se zvedla z loňských 5 994 Kč na nových 6 208 Kč. Noví zájemci o přihlášení do režimu paušální daně pro rok 2023 mají možnost takto učinit do úterý 10.1.2023.

Hlavním cílem zavedení paušální daně bylo zjednodušení povinností spojených s podnikáním. Přihlášením odpadá povinnost každoročně podávat daňové přiznání, což představuje pro mnohé velkou administrativní úlevu. Pokud je daňové přiznání zpracované externě a za úplatu, nastává úspora i v tomto ohledu. Navíc s přesně stanovenou výší „odvodů“ mohou OSVČ efektivněji plánovat své cash flow bez obav, jestli při podání DP nebudou muset jednorázově platit vyšší částku.

Paušální daň však není výhodná pro všechny subjekty. OSVČ s obratem do 450 000 Kč zaplatí při minimálních odvodech ročně nižší částku. Ještě silnější dopad má na výhodnost přechodu k paušální dani rodinné zázemí podnikatele. V režimu PD není možné využít daňových zvýhodnění jako jsou například sleva na manželku/manžela či děti. Praktické případy si ukážeme níže.

Změna pravidel pro rok 2023

Původně se k paušální dani mohli přihlásit podnikatelé, kteří měli obrat do 1 mil. Kč, zároveň nebyli plátci DPH a neměli jiné zdanitelné příjmy. V průběhu loňského roku došlo k uzákonění několika změn, které vešly v platnost začátkem nového roku. Zároveň se zvýšením hranice pro povinnost vstupu do režimu plátce DPH došlo i ke stejnému posunu pro přihlášení k paušální dani – finanční strop se posunul na částku 2 000 000 Kč. Další dvě podmínky zůstali nezměněné.

Zároveň došlo nově k vytvoření tří pásem pro paušální režim. Výše uvedenou částku 6 208 Kč budou platit OSVČ, kteří spadají do 1. pásma paušální daně. Do tohoto pásma bude náležet drtivá většina subjektů při splnění následujících podmínek:

 • obrat do 1 mil. Kč z jakékoli činnosti
 • obrat do 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % obratu tvoří činnosti, pro které jde uplatnit výdajový paušál 60 a 80 % z příjmů
  • 60 % – ostatní živnosti, volná, vázaná, koncesovaná živnost (nejširší skupina OSVČ)
  • 80 % – zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, řemeslné živnosti
 • obrat do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % obratu tvoří činnosti, pro které jde uplatnit výdajový paušál do 80 % z příjmů.

Měsíční platba pro 2. pásmo je 16 000 Kč a budou se v ní nacházet přihlášené subjekty, které mají:

 • obrat do 1,5 mil. Kč z jakékoli činnosti
 • obrat do 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % obratu tvoří činnosti, pro které jde uplatnit výdajový paušál do 80 % z příjmů.

Platba pro 3. pásmo v režimu paušální daně je měsíčně ve výši 26 000 Kč a pro podnikání v jakékoli oboru do obratu 2 mil. Kč.

Jednotlivá pásma najdete v následujícím obrázku.

Zpřísnění podmínek pro hypotéky

Pro lepší přehled sepisujeme jednoduché porovnání vybraných příkladů výpočtu daňové a „odvodové“ povinnosti pro různá OSVČ. Pro zjednodušení budeme počítat s nejširší skupinou OSVČ využívající výdajový paušál ve výši 60 %, kteří splňují podmínky pro 1. pásmo paušální daně. Pro výpočet částek daně a obou pojištění byly použity mechanismy z DP za rok 2021.

Obrat OSVČ 500 000 Kč:

Výdajový paušál 60%

 • daň: 17.160 Kč
 • Sociální pojištění: 43.800 Kč
 • Zdravotní pojištění: 20.250 Kč
 • Celkem: 81.210 Kč

Paušální daň 2023: 74.496 Kč

V tomto případě je přechod k paušální dani výhodný jak po stránce administrativní, tak i finanční.

Stejný příklad si ukážeme u OSVČ, který uplatňuje daňové zvýhodnění na manželku a dítě. Tuto daňovou výhodu není možné v režimu paušální daně využít.

Výdajový paušál 60% se slevou na manželku a dítě

 • vratka na dani: 15.204 Kč
 • Sociální pojištění: 29.200 Kč
 • Zdravotní pojištění: 13.500 Kč
 • Celkem: 27.496 Kč

Paušální daň 2023: 74.496 Kč

Pro stejný obrat je výhodnost paušální daně diametrálně odlišná. Pokud tedy obrat není dostatečně vysoký a OSVČ má manželku a jedno či více dětí, přechod k paušální dani ekonomický rozhodně není.

Další příklad je pro nesezdaného bezdětného podnikatele s obratem 950 000 Kč.

Obrat OSVČ 950 000 Kč:

Výdajový paušál 60%

 • daň: 57.660 Kč
 • Sociální pojištění: 83.220 Kč
 • Zdravotní pojištění: 38.475 Kč
 • Celkem: 179.355 Kč

Paušální daň 2023: 74.496 Kč

Zde je vidět obrovská finanční úspora při přechodu na paušální daň.

Výdajový paušál 60% se slevou na manželku a dítě

 • vratka na dani: 13.884 Kč
 • Sociální pojištění: 55.480 Kč
 • Zdravotní pojištění: 25.650 Kč
 • Celkem: 67.246 Kč

Paušální daň 2023: 74.496 Kč

Z předchozích dvou příkladů vyplývá, že pro OSVČ s manželkou, dítětem a obratem do 1 mil. Kč se přechod k paušální dani finančně nevyplatí.

Nejrazantnější rozdíl nastane u hraničního obratu 1 450 000 Kč. Díky změnám podmínek pro letošní rok je tedy pro vysokopříjmové podnikatele spadající do 1. pásma přechod k paušální dani naprosto jednoznačný.

Obrat OSVČ 1.450 000 Kč:

Výdajový paušál 60%

 • daň: 102.660 Kč
 • Sociální pojištění: 127.020 Kč
 • Zdravotní pojištění: 58.725 Kč
 • Celkem: 288.405 Kč

Paušální daň 2023: 74.496 Kč

Zde je vidět obrovská finanční úspora při přechodu na paušální daň.

Výdajový paušál 60% se slevou na manželku a dítě

 • dan: 16.160 Kč
 • Sociální pojištění: 84.680 Kč
 • Zdravotní pojištění: 39.150 Kč
 • Celkem: 97.290 Kč

Paušální daň 2023: 74.496 Kč

Přechodem na paušální daň lze dosáhnout zajímavé roční úspory. Zároveň se však při potenciálně menší platbě na sociální pojištění snižuje základ, ze kterého se do budoucna podnikateli vypočítává důchod. Se smysluplným umístěním uvolněných finančních prostředků Vám rádi kvalifikovaně pomůžeme.

Pokud budete potřebovat konzultaci, zda se Vám přechod na paušální daň vyplatí nebo budete potřebovat poradit s procesem, neváhejte se obrátit na svého „OMAPáka“.

Pokud se Vám článek líbil, sdílejte ho se svými přáteli:

Kam dál?

Podobné články
Jsme u konce. Tohle jsou všechny novinky, které pro vás máme.
Nejnovější články

Paušální daň 2023

Od roku 2021 mají podnikatelé v České republice možnost vstoupit do režimu tzv. paušální daně.

Máte otázky?

Kontakt

Máte otázky? Ptejte se.